XR-24

Johnnie Walker XR Đậu Bạc và Trúc Chỉ – Hai phiên bản đặc biệt tái hiện hai ngành nghề thủ công truyền thống của Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *